Phước

Phước

2023-11-18 15:26:25

Cài đặt Golang trên Windows 10

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt Go (Golang) trên Windows 10:

Bước 1: Tải Golang

Truy cập trang chính thức của Golang tại https://go.dev/dl/go1.20.1.windows-amd64.msi để tải bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành Windows. Chọn phiên bản mà bạn muốn cài đặt (ví dụ: 1.20.1) và tải xuống tệp cài đặt .msi.

Bước 2: Cài đặt Golang

Mở tệp cài đặt .msi bạn vừa tải về. Bạn sẽ thấy một bảng điều khiển cài đặt. Nhấp đúp vào biểu tượng của tệp để bắt đầu quá trình cài đặt.

  • Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong quá trình cài đặt và nhấn "Next".
  • Đọc và đồng ý với điều khoản giấy phép, sau đó nhấn "Next".
  • Chọn nơi bạn muốn cài đặt Go. Mặc định, Go sẽ được cài đặt trong thư mục E:\Go. Nhấn "Next" để tiếp tục.
  • Chọn các thành phần mà bạn muốn cài đặt. Thường thì bạn có thể giữ mặc định và nhấn "Next".
  • Nhấn "Install" để bắt đầu quá trình cài đặt.

 

Bước 3: Kiểm tra cài đặt

Mở cửa sổ dòng lệnh và nhập lệnh sau:

go version

Nếu mọi thứ đã được cài đặt đúng, bạn sẽ thấy phiên bản Go hiện tại được hiển thị trên màn hình.

Chúc mừng! Bạn đã cài đặt thành công Go trên Windows 10. Bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng Go để phát triển ứng dụng của mình.

 

Cài đặt Golang trên Windows 10
0 Likes0 Comments