fckjPEatldL

fckjPEatldL

2024-06-22 03:35:17

0 Likes0 Comments
MHTlskKcrxhJWQ

MHTlskKcrxhJWQ

2024-06-05 19:34:35

0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2024-02-19 13:21:21

Hướng Dẫn Sử Dụng Soft Link và Hard Link trong Linux
Hướng Dẫn Sử Dụng Soft Link và Hard Link trong Linux
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2024-01-04 10:16:02

Hướng dẫn Tạo Người Dùng và Cấp Quyền Trong MySQL
Hướng dẫn Tạo Người Dùng và Cấp Quyền Trong MySQL
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-12-05 09:56:41

SQL Essentials: 5 Components Explained
SQL Essentials: 5 Components Explained
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-12-01 13:07:05

[TiDB] Backup & Restore Database trong TiDB Cluster bằng công cụ BR
[TiDB] Backup & Restore Database trong TiDB Cluster bằng công cụ BR
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-11-28 13:19:43

[TiDB] Xử lý TiKV engine khi bị down (version < 6.1)
[TiDB] Xử lý TiKV nodes khi bị down (version < 6.1)
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-11-18 15:26:25

Cài đặt Golang trên Windows 10
Cài đặt Golang trên Windows 10
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-11-11 11:53:22

Giới Thiệu Về Restricting Access Trong Nginx với HTTP Basic Authentication
Giới Thiệu Về Restricting Access Trong Nginx với HTTP Basic Authentication
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-10-21 13:39:52

MongoDB là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL database) mã nguồn mở phát triển bởi MongoDB Inc. Đây là một cơ sở dữ liệu dựa trên tài liệu, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON tùy chỉnh gọi là BSON (Binary JSON). MongoDB được phát triển để giải quyết các thách thức của lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả, đặc biệt trong các ứng dụng web và di động hiện đại.
Setup mongodb trên centos 7
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-10-14 12:00:33

Cơ bản về cách cấu hình PostgreSQL sử dụng file postgresql.conf và pg_hba.conf. Bạn có thể tùy chỉnh và điều chỉnh các thiết lập này để phù hợp với yêu cầu cụ thể của hệ thống của bạn.
Thiết lập cấu hình cơ bản PostgreSQL
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-10-14 11:35:44

PostgreSQL (viết tắt từ "Postgres") là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, quan hệ, mạnh mẽ và linh hoạt. Nó là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và được ưa chuộng được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.
Install postgresql on centos 7
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-10-08 13:34:48

Go (hay Golang) có một số từ khóa (keywords) cơ bản mà bạn sẽ gặp thường xuyên trong quá trình lập trình.
Các keywords cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Golang
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-10-08 07:08:23

Go, còn được gọi là Golang, là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, hiệu quả, được thiết kế bởi Google. Nó có khả năng xử lý đồng thời, đơn giản, có hiệu suất cao và hỗ trợ mạnh mẽ cho đa luồng.
Install Golang for Linux
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-10-07 11:16:35

Xây dựng ứng dụng Golang đơn giản với Chatbot Telegram và Google API
Xây dựng ứng dụng Golang đơn giản với Chatbot Telegram và Google API
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-09-27 14:45:57

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt OpenVPN trên CentOS 7
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-09-25 16:35:58

Chuyển đổi Int, Float sang String và ngược lại trong Golang
Chuyển đổi Int, Float sang String và ngược lại trong Golang
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-09-24 20:46:50

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một Dockerfile để xây dựng một image dựa trên CentOS 7.9.
Create and run container CentOS 7.9 from Dockerfile
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-09-24 12:55:58

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MySQL trên hệ điều hành Linux.
Install MySQL from source
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-09-23 21:00:18

Nginx là một web server phổ biến và mạnh mẽ, thích hợp cho việc chạy các ứng dụng web hiệu suất cao. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Nginx từ mã nguồn (source) trên hệ điều hành Linux.
Combine Nginx from Source on Linux
0 Likes0 Comments
kietvt

kietvt

2023-09-23 14:38:55

Lần đầu mở trang web Facebook lên bạn sẽ đọc được 1 số lượng ít tin. Khi bạn cuộn đến cuối trang thì Facebook sẽ bắt đầu tải 1 số lượng tin tiếp theo để hiển thị. Đó chính là Lazy loading.
Kỹ Thuật Lazy Loading để tăng tốc tải trang, cải thiện SEO
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-09-20 10:26:55

Install NodeJS bằng công cụ quản lý NVM trên CentOS7
Install NodeJS và PM2 bằng công cụ quản lý NVM trên CentOS7
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-09-15 14:30:19

Thêm data vào một mảng struct trong Golang
Thêm data vào một mảng struct trong Golang
0 Likes0 Comments
Cnit09

Cnit09

2023-09-13 07:00:24

Docker là một nền tảng ứng dụng dựa trên container giúp bạn đóng gói, vận chuyển và chạy ứng dụng một cách độc lập với môi trường hệ thống.
Install Docker, Docker compose
1 Likes1 Comments
Phước

Phước

2023-09-12 11:07:16

Hướng dẫn Cài đặt và Cấu hình vsftpd trên CentOS 7
Hướng dẫn Cài đặt và Cấu hình vsftpd trên CentOS 7
0 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-09-06 14:23:48

Install Certbot và cấu hình Certbot Standalone tạo 1 TLS/SSL free cho Web
Let's Encrypt Free TLS/SSL
1 Likes0 Comments
Phước

Phước

2023-09-05 10:25:07

Kubectl with the error x509: certificate has expired or is not yet valid
Kubectl with the error x509: certificate has expired or is not yet valid
1 Likes1 Comments